FASTPRESS.org
شماره صفحه
تفاوت دستور تخلیه با صدور حکم به تخلیه

آیا می دانید مالکان در چه صورتی می توانند فوراٌ ملک خود را که درتصرف مستأجر است، تخلیه نمایند؟

برای تخلیه فوری به شرایط ذیل توجه فرم

آیاسکوت علامت رضاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

- آیا میدانید در معاملات سکوت علامت رضا نیست؟

در میان عوام این مطلب چنین شده که سکوت عامت رضایت است حال انکه قانون مدنی در ماده ۲۴۸ چنین بیان کرده است :

امکان یا عدم امکان جبران ضرر و زیان جرایم مالی کیفری

آیا می دانید برخی از جرایم مالی فقط منجر به مجازات می شود؟

در جرایم مالی مانند چک و خیانت در امانت، زمانیکه رای محکومیت مجرم منجر به اجرای حکم

شرط وراثت نوزاد تازه متولد شده

ایا میدانید نوزاد به محض متولد شدن فقط یک گریه کند و بمیرد به او ارث تعلق میگیرد ؟

قانون مدنی در ماده ۸۷۵ چنین گفته است" شرط وراثت زنده بودن در

زمان پرداخت نفقه

آیا می دانید که به محض جاری شدن صیغه عقد مابین زوجین ، شوهر مکلف به پرداخت نفقه به زوج می باشد؟

بر طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح بطور صح

طبقات ارث

آیا میدانید طبقات ارث چگونه است ؟

قانون مدنی در ماده ۸۶۲ طبقات ارث را بدینگونه بیان کرده:
طبقه اول :

شرط نکاح با دختر باکره

ازدواج با دختر باکره موقوف به اجازه پدر است و اگر پدر از اجازه دادن مضایقه نماید یا به ایشان دسترسی نباشد، می توان از طریق مراجعه به دادگاه از دادگاه اجازه نکاح گرفت.

خیار تبعض صفقه

خیار تبعض صفقه، اختيارى است براى يكي از طرفين عقد معوض كه عقد نسبت به قسمتى ازموضوع عقد صحيح و نسبت به قسمتي باطل از كار در مى آيددر اين صورت به موجب آن اختيار او مي تواند عقد را نسبت به قسمت صحيح فسخ

حق رجوع مرد در طلاق رجعی

طلاق رجعی، طلاقی است که برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است این حق فقط جزء اختیارات شوهر است و تابع تشریفات خاصی است و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند، محقق می‌‌شود و بلافاصل

حق رجوع در طلاق بائن

هر گاه طلاق در شرایط ذیل صادر شود، طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد 1.طلاقی که قبل از زناشویی واقع گردد، 2.طلاق زن یائسه، 3.طلاق