حق کاوان

FASTPRESS.org
رای وحدت رویه شماره 729- 1/12/1391 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص جرایم رایانه ای

در کلاهبرداری رایانه ای ،بانک افتتاح کننده حساب زیاندیده صالح به رسیدگی می باشد.

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل نیز مستفاد از ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای{مصوب 1388}مورد تایید قانونگذار قرار گرفته،

 

بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد،

 

دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

 بازگشت