حق کاوان

FASTPRESS.org
ملزم‌بودن دفاتر محاکم به برابر اصل نمودن دادنامه‌های صادره از شعبه متبوع خود

پایگاه خبری اختبار- معاون قضایی دیوان‌عالی کشور با صدور بخشنامه‌ایی خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های کشور، بر ملزم‌بودن مدیران و متصدیان دفاتر شعب محاکم بدوی و تجدید نظر به تصدیق و برابر اصل نمودن دادنامه‌های صادره از شعبه متبوع خود تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

رؤسای کل محترم دادگستری استان های سراسر کشور

سلام علیکم

احتراماً همان‌گونه که استحضار دارید رسیدگی به درخواست‌های تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت یافته کیفری موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده دیوان عالی کشور می‌باشد که این درخواست به تصریح ماده ۴۷۶ قانون مرقوم باید مستقیماً به دیوان عالی کشور تسلیم شود و از جمله اسناد و مدارکی که باید به انضمام لایحه متقاضی ارائه شود تصویر مصدق از دادنامه‌های موضوع اعاده دادرسی می‌باشد و حسب اظهار بعضی از مراجعین، مدیران و متصدیان محترم دفاتر برخی از شعب محاکم بدوی و تجدید نظر از تصدیق و برابر اصل نمودن دادنامه‌های صادره از شعبه متبوع خود امتناع می‌نمایند و این امر موجب سرگردانی و ایجاد مشکل برای اشخاص ذینفع می‌شود، لذا مقتضی است به کلیه مدیران و سرپرستان دفاتر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر آن استان دستور فرمایید در صورت مراجعه و درخواست مستدعیان تجویز اعاده دادرسی نسبت به برابر اصل نمودن دادنامه‌های مربوطه برابر مقررات اقدام نمایند.

حسین مختاری

معاون قضایی دیوان عالی کشور

 بازگشت