حق کاوان

FASTPRESS.org
حق رجوع مرد در طلاق رجعی

طلاق رجعی، طلاقی است که برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است این حق فقط جزء اختیارات شوهر است و تابع تشریفات خاصی است و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند، محقق می‌‌شود و بلافاصله زن نیز مکلف به انجام وظایف زناشویی است.

 بازگشت