FASTPRESS.org
شماره صفحه
نظریه مشورتی در خصوص مصادیق کلاهبرداری

سؤال
اگر یک نفر به دیگری تماس تلفنی گرفته و با مطالب دروغین و متقلبانه وی را تا پای دستگاه خود پرداز برده و طی تماس تلفنی فریبنده، شاکی وجوهی به حساب فرد تماس گیرنده واریز نماید، ادامه متن

نظریه مشورتی در خصوص نحوه محاسبه ارزش ثمن معامله


سؤال

با عنایت به مفاد مواد ۳۶۵ و۳۹۰و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن ادامه متن

قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

 

دریافت فایل

 ادامه متن
قانون پیش فروش ساختمانها

قانون پیش فروش ساختمانها

 

دریافت فایل

 ادامه متن
قانون تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمانها

 

دریافت فایل

 ادامه متن
قانون ثبت اسنادو املاک کشور

قانون ثبت اسنادو املاک

 

دریافت فایل

 ادامه متن
قانون روابط موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر

 

دریافت فایل

 ادامه متن
قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی

 

دریافت فایل

 ادامه متن
قانون حمایت از خانواده

قانون حمایت از خانواده

 

دریافت فایل

 ادامه متن